Archangel Faith; Words of Wisdom! Channeling through Kerstin Eriksson.

I am Archangel Faith, and I love you! In times of trouble I am there with you even more! Yes of course you think, that would be just natural, because that is what Faith do!? And yet I am not quite sure you understand me completely! The thing is that I breathe with you! I feel when you are sad, or worried. I never leave your side! I am very close to you at all times! And if you let me I will be the healing balm on your wounds, like healing nectar for your soul! I am a Mother! You can always rely on me! I embrace all of Earth and every living being! And when times come to you with worries or fear, you might feel that you don´t have any connection to me, and all you have to do then is to call on me! It is actually up to your free will! Just think of me, and I will embrace you, for I love you and I want you to feel me completely!

 

 

Låt hjärtat vara med! Hennes kärlek är gränslös!

How has your day been!? I hope it was a nice day for you!

I was at a meeting in heaven today! In the heavenly meetingroom! So now I write the following channeling in Swedish words tonight! Inspired from murdered swedish politician, he was killed in Stockholm 28/2 1986, after have been seing a movie at the cinema! I am sorry very sorry to say that Sweden are facing a new order, nazi order paradigm 😓, the election is in one week. I want to cry out for help! They want to shut the democracy down. 😓 And this socialist politician man,  from heaven, are giving some of the words to me tonight!

Orden kommer från mitt senaste möte med själar i mötesrummet i himlen!

Där bland annat en gammal svensk politiker ger mig inspirerarande ord! Han lämnade jorden för tidigt 28 februari 1986. 


”Om allt var lätt att räkna ut, så skulle allt vara ordnat redan?!

Oj vad är det jag menar?!

Det låter lite kryptiskt eller hur?!

Sakta vaknar vi till en ny gryning!

Ja jag säger VI, för vi som är i himlen, är med er lika mycket nu som vi var i livet på jorden!

Alltfler väljer i sina hjärtan, vad de verkligen vill och hur de vill att framtiden skall se ut!

Hjärtats väg på jorden har inte varit lätt, inte lätt överhuvudtaget!

Att stå fast i sin tro oavsett, vad som sker runt omkring, är inte det lättaste!

Om Du tror på frihet och demokrati, då skall du kämpa för den!

Frihet och demokrati behöver hanteras med varsamhet och även med noggrannhet, annars

växer den vilt och kan lätt komma ur fas med vad som var tänkt från början!

Det kan visa sig att det man kallar för demokrati, inte längre är demokrati!

Det kan också visa sig att den underbara friheten, inte är en frihet utan ett stort fängelse!

Frihet är något vi har under eget ansvar!

Demokratin måste vårdas och skötas om som ett skötebarn vid varje andetag, varje dag, varje natt.

Så, nu, vad händer!?

Demokratin visar sina rätta kläder!

Demokratin har inte skötts om ordentligt!?

Demokratin har inte vårdats noggrant, varje dag och natt!?

Den har växt snett, och därmed in på andra vägar, villovägar!

Och det har hänt förr!

Fråga dig själv; vad tror du på?

Fråga dig själv; vilket samhälle vill du att barnen skall ta över om några år?

Förena hellre än att separera!

Lär barnen att omfamna, hellre än att lära dem att se olikheter.

Lär barnen att ta varandra i hand hellre än att låta dem sitta med olika apparater i sina unga händer!

Barnen är vår allas framtid!

Oavsett vilken sorts demokrati framtiden ger!

Värna om barnen, och låt dem leka med sin naturliga glädje och kreativitet!

Skapa ett tryggt och solidariskt samhälle för barnen,

då kommer även de vuxna att må bra!

Vattnet rinner över jorden, som hav, sjöar, floder, bäckar, åar, kanaler, älvar!

Regnet faller över hela jorden, dropparna ser inte var de faller ner, det spelar dem ingen roll, för de älskar Modern över allt annat, de vill att hon ska leva, och vara grön och skön!

Solen skiner över vår jord, vi har dag och natt, samma sol!

Samma måne är det också!

Vår Moder Jord är EN! Vi är EN med henne!

Hon, vår allas Moder Jord behöver oss N U!

Hon behöver rening, tvättning, avgiftning i stora skalor!

Och plasten!

All plast måste rensas bort från haven, stränder etc.

Förbjud plasten!

Vattnet ÄR detsamma, ni dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde!

Investera i barnen nu, i trygga hem, trygga gator, trygga skolor,

ett stort tryggt samhälle!

Ja det finns ingen tid till att bråka, vara oense, Moder Jord behöver omplåstring NU!

Alla måste enas, gå samman,  för att hjälpa henne!

Ta nu varandra i hand släng pappersgränserna och gå över vattnet i stället,  och tillsammans,

vårda er kära Mamma med stort M.

Mamman, Er Jord, Er planet, ger Dig ditt dagliga vatten och bröd!

Alla Ni,  Ni som bor på jorden, NI är bröder och systrar,

ta nu varandra i handen och lägg ner stridsyxorna, om ni nu har någon och

ta och kavla upp ärmarna och dra Ert strå till stacken!

Ta fram samvetet!?

Ingen kan längre sitta på sin rumpa och tro att någon annan ska ro allt i hamn!

Alla behövs! Alla har sin egen uppgift!

Moder Jord ser inga gränser, hon läser inga kartor!

Hon ser Er, hennes barn!

Hon känner Er, utom och innan!

Hon vet att Ni lider och att många av Er inte mår helt bra!

Använd ett sunt förnuft, vettiga regler och solidaritet över alla hav, sjöar, floder, bäckar,

åar, kanaler, älvar.

Det finns ingen tid att spilla, ingen tid att luta sig tillbaka och tro att någon annan

kommer att ro båten åt Er!

Sträck ut en hand över floden, havet och alla de andra vattendragen, alla Ni måste enas om att jobba globalt tillsammans för miljön, för Er Moder, som GER ER ALLT!

Strunta i dessa mångmiljard projekt att flyga ut till andra planeter, lägg pengarna på BARNEN de som ännu inte har mat, vatten, mediciner, de vill lämna henne vår Moder i spillror, full med skräp och svältande barn, för PENGARNA FINNS JU! Pengar saknas inte! BARA VILJAN, och HJÄRTAT!

Ni stirrar er blinda på gränserna! Och på vilka som är innanför och utanför!?

Fråga Er istället vad Ni kan göra tillsammans, oavsett var ni befinner er, Ni står alla med Era fötter i jorden?!

Gränserna är naturliga, där land och där vatten möts.

Ni har sedan många hundratals år ritat upp kartor, och där dragit linjer, och även stridit, krigat för dessa linjer, och separationen ökar.

Oavsett dessa linjer på era kartor, så är ni människor, med två händer, en högerhand och en vänsterhand och valet är ERT!

Vad väljer du att göra med DINA HÄNDER, har med HUR DU ANVÄNDER DITT HJÄRTA!

Sträcker du ut handen till dina systrar och bröder, över vattnen?

Och väljer Du att se Moder Jord som en helhet, EN, och en mamma som nu behöver all hjälp, och att barnen de viktigaste, måste få växa upp i ett TRYGGT samhälle med hjärta och solidaritet oavsett var på planeten de bor!?

Riv alla de gamla kartorna med linjer och gränser och öppna dörren och ditt hjärta och kliv ut på din Moder, känn hennes hjärtslag under dina fotsulor, för hennes kärlek känner inga gränser!

Hon älskar Er alla! Hennes kärlek är gränslös!

Ja det ligger faktiskt i Era händer, Ni väljer vägen och glöm inte att låta hjärtat vara med!”

 

Archangel Michael; See you see me!

I am Michael, I am an archangel, and I am very close to you!
The most important thing for you to know is that I love you!
The second most important thing for you to hold close to your heart, is that I protect you!
If I showed you my army of lovers and protectors you would go crazy because you wouldn’t believe that we are so many!
And still, I am where you are!
I know of every step that you take, always!
I even know of every breath that you make, always!
So what am I trying to explain?
I AM HERE!
And what do you believe in?
Do you sense me?
Do you see me?
Do you even believe in me?
Well, it does not really matter to me, because I am where you are anyway! But, it does make a very big change, if you truly believe in me and my beloved legion of holy protectors of Goodness and true Light! And what will the difference unfold?
It will all become clear to you!
True Light makes everything clear to you!
Your inner vision will find new air to breathe!
Colors will appear that you have never seen before and they are the lost colors of the True Light! They are visible when you believe in me!
You all have them! Within!
They are a gift given to you a very long time ago!
But to be able to really see them, it is necessary for you to have FAITH, in me and that will make all the difference for you!

I love you
/Michael

Friday, 10 august 2018
©️ Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Oglala whispering in the air

Many days and many nights have gone by and the land have called out for an answer. The Creator have spoken and wings have spread out for protection for every drop of water, in every little stream to the greatest rivers and lakes.

Every seed are important, not one single is overlooked. The earth is trembling in expectation of something that belongs to the new dawn, with the rising sun.

All tribes come together now, there are really just one.
A what tribe is that? The Mother Earth Tribe!
We have one planet, one Earth!
The free waters feel no boundaries as well as the free air.
The Tribe of the Great Mother will feel that the mutual heartbeat beats as ONE FREE heart. The land is awakening and the answer is YES she needs you and she loves you forever and she wants you to be free in your heart and mind and join the Mother Tribe and be one with your sisters and brothers as you are all equally loved!

There is no time to loose, she is weakening and slowly dying while her children fight and think some others are more important than the rest. To be well again she need all of her children to work together as one! Only those that care about Mother can truly live on Earth and understand her.

The only language needed is the language of the heart, there is no more time for separation. Mother needs all of her children, lost children that was stolen away from her. The love is still there, the joy is still there, the joy was stolen but it is still there. You will find it, when you ask for it! Need to be balance now, through rain and sunshine and the new dawn is really here now, very soon. The wind is now a wind that holds caring protecting wings for all that loves Mother and for you who hold out your hand for your sister and brother of the Tribe of Mother Earth.

Sunday, 24 June 2018
©️ Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Archangel Michael; Recapturing your joy!

I am Michael and I serve God.
I am an Archangel and I serve you!
You can always call on me!
I have a special group of angels that is very important to me!
And that is the angel ground crew!
Yes there are angels walking on earth right now, and they have been tasked to do so a long time ago, actually they have always been on earth.

I will give you an update on the necessities for an angel on earth;

Every day you benefit from having a quiet moment,
just for you where you embrace yourself and the new day!
Now you give yourself the nourishment, for both body and soul.

An angel also needs to be close to Mother Earth, your holy Mother, there are different ways to be close. If you don’t have the possibility to go out in a forrest, just love a little potted plant. Or a little flower on a lawn, in a park in the middle of a city!

An angel always feels bad about the ego.
An angel is constantly aware of his or hers own ego.
An angel need to relax and feel joy each day, to balance the moodiness that can occur, when he or she is overwieving the ego. An angel need to be focused on being balanced when it comes to this.
Please call on Jesus Christ Sananda, the Master of Joy, he will balance you and he will also aid you to be able to embrace joy each day!

Of course Sananda is not alone, in helping you to recapture your joy! Many archangels will help you naturally! And never forget that angels always works in teams! It is of great importance that you foresee this, that the great gift of joy is yours to recapture. The joy is a living energy and it has always a DNA code, from its origin. You have your joy, and it is yours. Then you go about doing things in your life, you meet people, situations, and sometimes you lose your joy. And yet, it is still there. Even though your joy has been kidnapped, it is still there AND waiting for you to CALL IT BACK to you!

Your joy want to be with you. Your joy LOVES you! You are its creator! Joy always needs to be free, to be able to do its job, spreading joy! So say a prayer and call back your joy! Set your joy FREE! As an angel on earth many of you have lost a lot of joy.

And now I give you this tool, this most important knowledge
TO RECAPTURE YOUR JOY!
You need to use your FREE will!

Say to God, Sananda, Faith, Hope and Love, Grace, that now I need my joy back, please!

You, my angel ground crew, must learn this now, and let this knowledge spread out to all people on earth because it is your birthright, to have your own joy.

I love you,
Archangel Michael

Saturday, 12 May 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Ora Lee talks!

Today I get a special message!
From Ora Lee! Many have asked the question ”who killed Ora Lee?”
At first I hear a name, or as I first thought, the word oraly?!
But then I understand it is a persons name.
Ora Lee and she is a woman!
And she says;

The man I loved did not kill me, we where about to get married.
The man that killed me, was someone I knew from earlier,
a man I was dating at first, but I felt he was not the right man for me!
It happened very quickly
it made me very sad!
Today I am a guiding angel that helps couples in love reaching their goal to get married!

God bless you,
Ora Lee

Wednesday 2 May 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Pegasus; High on air!

I am Pegasus and I love you very much!

Air is important and when you treat the air well and with love,
you will notice some special things!
The love that you give air can really set you free!
That is what air is meant to do!
Air is very close to Ether another element and is connected with dimensions of love.
There is no coincident…the connection is absolute!

I have talked about it before and I will talk about it even more;
Dear friend, LOVE EACH BREATH as it is your best friend!
Then you will be able to feel, the tingling sensation of love and healing!
When you love each breath, you also love yourself!
The holy spirit, is all about LOVING THE AIR THAT YOU BREATHE!

Humans of Earth play out all of your cards, but you usually miss this one!
The most natural of all! The love of air card!
Practise a little moment each day!
I say this as a friend!
I will help you!

I love you!
//Pegasus

Thursday 26 April 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Chiron; The apple does not fall far from the tree!

I am Chiron, and I am so in love with you.
You are living on Earth and you are the most beautiful beings.
You just don’t know about it.
I see you when you look under each stone, on every beach, I see you search high and low
for many different things.
You seek many times after valuable things, things that you hold close to your heart, and when you find what you are looking for you feel great joy and I see your wonderful colors of happiness.
I see you when you dance with great joy when you have searched and found your treasure.

And I think that you have not yet discovered the greatest gift of all!
The greatest gift of all is in a void and it is transparent in color.
The greatest gift is actually not visible to your human eyes.
It is actually placed between your arms, outside your body.
This place, between your arms, is a place for friendship, it is an orb.
Not many can see it!
It is an orb that is so beautiful to look upon, and yet none of you humans can see it.
Yet you can FEEL it!
When you give someone a hug, you can feel it!
When you care for someone, and make them feel good, you can feel this ORB!
It is the greatest gift of all and it is called LOVE!
This energy is a living being and when you hug a person that loves you back
you can feel elevated and high on the love energy!

No matter how much you search high and low for items, of different kinds, the love orb is always with you, and you can share this energy endlessly, it will even grow the more you share it.
This love orb, is free and you don’t have to search for it!

So dear beautiful friends, I love you so much, and it is really fun to see your search, for items that you put in your pocket and you forget that the greatest gift of all is free, and LOVE is where you are!
If you acknowledge LOVE totally, then you will be able to see the love orbs and know fore sure that it is the path to peace and freedom on your planet!

As you are created of love,
you have love,
you are love,
you don’t really have to search any more,
because you already have it,
just BE YOU!

I love you
//Chiron

Sunday 22 April 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Mother Mary; Mothers of Earth!

I am Mother Mary!
I walk amongst you, at all times!
Mothers carry life, at the right temperature, in the right environment for the sake of the new life soon to be born.
Mothers carry life, within their own life and that is a process of love!
I am no difference, I did the same.Woman of Earth, you have amazing glory around you, and you should know how valuable you are!
Your planet is a great womb itself.
She gives life to many children,  and then when time comes they are birthed and then they start their  life on their own.

I am talking about the seasons.
Every season, spring, summer, fall, and winter ARE CHILDREN OF EARTH.
Then later they develop and they move from home, your planet.
They move out in the Universe and there they find a new home!
There is a great swirl around earth, that moves in a growing spiral, in all different beautiful colors of the seasons that she has.
Every day is a new day.
Every day is newborn!

Please place your hands, palms and fingers together and welcome each new day!
Treat each day as a newborn baby!
With grace, care and love!
When you say your prayer each morning, say your prayer with the intention that each day is newborn!
Please state the ambition of your heart for today and on every new day!
I am there when you say your prayers, and I am also there when you don’t have the time.
I know you are very busy and you do other things!
I am there with you all the time, even if you are occupied with other things!

I just want you to know that every time you say a prayer, you are getting aligned with me, and many angels, as well as heaven and divine realms.
And you can feel us better, clearer each time you say a prayer.
Every day is newborn, like a blank canvas, and you actually need to fill in what your heart feels is important for you, on each new day.

Some think they can say a prayer that will last for a year, a month, a week…but no, it is not so.
A prayer lasts from sunrise to the beginning of the next sunrise.

What is important for you?!
Please pray for what is important to your heart, each morning and
you will find the you will be heard much more.
Your Mother Earth gives you the chance of setting everything straight, 
each new sunrise.
Just by saying a new prayer!

She is dualistic.
Day and night, sun and moon, light and darkness, almost like a rollercoaster she moves and gives you, the children of Earth different settings, moods, opportunities each day and night.

What I now tell you is that through everything goes…
LOVE at all times.
And through all the dualities goes YOU with your LIGHT and LOVE
if you choose to!

And you will discover that there is a good darkness.
In the mothers womb there is a good darkness, there need not be any light other than the childs and mothers own light.
In the womb there is joy, tranquility and also movement and music, rhythm.
Sometimes you are afraid of the dark, and yet in the dark room at night, all bodies glow in the colors of the rainbow. It is the field of your auras, that always glow in the most beautiful colors.
The sun loads upp an energy field every day around you that also last through the night!
The negative dark that I will talk about is when there is no will to learn, and negligence to embrace love and peace!

Carry yourself as you where a little child.
Give yourself tender love and care, as a mother do to her child.
BE your own child!
Embrace yourself!
And then you will feel the Mother’s Love!

When you love yourself and you really treat yourself with nourishing motherly care,
you will be able to do the very same to all around you, as well as your planet,
your dear Mother Earth!
A lot of children have lost their families, and have no Mothers that love them,
a lot of people have no friends or family that care about them!

You can make a great difference!
Just by loving and embracing all of yourself!
I love you forever,
Mother Mary!

Sunday 22 April 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Ashtar; I am here!

Dear friends, I love you!

This is a special day!
A big battle has been won over forces that didn’t want Earth to be a planet of love.
This battle has been going on for over two years.
Today we celebrate!
Today we can truthfully say that we have come many steps closer to a peace that will last. Now we can finally proceed with the plans that the Galactic Federation have written a long time ago for your beloved planet.

You need help and your planet needs help.
You have walked a long way and you have also reached a point, where we know many of you have felt in your hearts that you would not mind help from the skies.
You are now many on the planet that are open minded to the concept of a collaboration to aid all that need help on your planet.
And all in the name of peace and love of course!
We ARE already with you, we have already landed!

You have probably already seen us, or felt us.

If your planet feels good, you will feel good.
We will not serve you a buffet, we will give you the tools to do the cooking yourself!
We come in peace and we see you as our family!
Everything is linked together! Your planet is a part of our universe and vital to every other living being in this part of the universe.
Our ambition is that you will be flourishing and living in abundance, together with your planet, and feeling her natural systems!

Natural and free energy systems will be taught to you all, and it will make you go in the direction of self-sufficiency at all levels.

So for now, I will just say I love you and I will see you soon!
/Ashtar

Wednesday 11 April 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith