Archangel Faith; Words of Wisdom! Channeling through Kerstin Eriksson.

I am Archangel Faith, and I love you! In times of trouble I am there with you even more! Yes of course you think, that would be just natural, because that is what Faith do!? And yet I am not quite sure you understand me completely! The thing is that I breathe with you! I feel when you are sad, or worried. I never leave your side! I am very close to you at all times! And if you let me I will be the healing balm on your wounds, like healing nectar for your soul! I am a Mother! You can always rely on me! I embrace all of Earth and every living being! And when times come to you with worries or fear, you might feel that you don´t have any connection to me, and all you have to do then is to call on me! It is actually up to your free will! Just think of me, and I will embrace you, for I love you and I want you to feel me completely!

 

 

Låt hjärtat vara med! Hennes kärlek är gränslös!

How has your day been!? I hope it was a nice day for you!

I was at a meeting in heaven today! In the heavenly meetingroom! So now I write the following channeling in Swedish words tonight! Inspired from murdered swedish politician, he was killed in Stockholm 28/2 1986, after have been seing a movie at the cinema! I am sorry very sorry to say that Sweden are facing a new order, nazi order paradigm 😓, the election is in one week. I want to cry out for help! They want to shut the democracy down. 😓 And this socialist politician man,  from heaven, are giving some of the words to me tonight!

Orden kommer från mitt senaste möte med själar i mötesrummet i himlen!

Där bland annat en gammal svensk politiker ger mig inspirerarande ord! Han lämnade jorden för tidigt 28 februari 1986. 


”Om allt var lätt att räkna ut, så skulle allt vara ordnat redan?!

Oj vad är det jag menar?!

Det låter lite kryptiskt eller hur?!

Sakta vaknar vi till en ny gryning!

Ja jag säger VI, för vi som är i himlen, är med er lika mycket nu som vi var i livet på jorden!

Alltfler väljer i sina hjärtan, vad de verkligen vill och hur de vill att framtiden skall se ut!

Hjärtats väg på jorden har inte varit lätt, inte lätt överhuvudtaget!

Att stå fast i sin tro oavsett, vad som sker runt omkring, är inte det lättaste!

Om Du tror på frihet och demokrati, då skall du kämpa för den!

Frihet och demokrati behöver hanteras med varsamhet och även med noggrannhet, annars

växer den vilt och kan lätt komma ur fas med vad som var tänkt från början!

Det kan visa sig att det man kallar för demokrati, inte längre är demokrati!

Det kan också visa sig att den underbara friheten, inte är en frihet utan ett stort fängelse!

Frihet är något vi har under eget ansvar!

Demokratin måste vårdas och skötas om som ett skötebarn vid varje andetag, varje dag, varje natt.

Så, nu, vad händer!?

Demokratin visar sina rätta kläder!

Demokratin har inte skötts om ordentligt!?

Demokratin har inte vårdats noggrant, varje dag och natt!?

Den har växt snett, och därmed in på andra vägar, villovägar!

Och det har hänt förr!

Fråga dig själv; vad tror du på?

Fråga dig själv; vilket samhälle vill du att barnen skall ta över om några år?

Förena hellre än att separera!

Lär barnen att omfamna, hellre än att lära dem att se olikheter.

Lär barnen att ta varandra i hand hellre än att låta dem sitta med olika apparater i sina unga händer!

Barnen är vår allas framtid!

Oavsett vilken sorts demokrati framtiden ger!

Värna om barnen, och låt dem leka med sin naturliga glädje och kreativitet!

Skapa ett tryggt och solidariskt samhälle för barnen,

då kommer även de vuxna att må bra!

Vattnet rinner över jorden, som hav, sjöar, floder, bäckar, åar, kanaler, älvar!

Regnet faller över hela jorden, dropparna ser inte var de faller ner, det spelar dem ingen roll, för de älskar Modern över allt annat, de vill att hon ska leva, och vara grön och skön!

Solen skiner över vår jord, vi har dag och natt, samma sol!

Samma måne är det också!

Vår Moder Jord är EN! Vi är EN med henne!

Hon, vår allas Moder Jord behöver oss N U!

Hon behöver rening, tvättning, avgiftning i stora skalor!

Och plasten!

All plast måste rensas bort från haven, stränder etc.

Förbjud plasten!

Vattnet ÄR detsamma, ni dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde!

Investera i barnen nu, i trygga hem, trygga gator, trygga skolor,

ett stort tryggt samhälle!

Ja det finns ingen tid till att bråka, vara oense, Moder Jord behöver omplåstring NU!

Alla måste enas, gå samman,  för att hjälpa henne!

Ta nu varandra i hand släng pappersgränserna och gå över vattnet i stället,  och tillsammans,

vårda er kära Mamma med stort M.

Mamman, Er Jord, Er planet, ger Dig ditt dagliga vatten och bröd!

Alla Ni,  Ni som bor på jorden, NI är bröder och systrar,

ta nu varandra i handen och lägg ner stridsyxorna, om ni nu har någon och

ta och kavla upp ärmarna och dra Ert strå till stacken!

Ta fram samvetet!?

Ingen kan längre sitta på sin rumpa och tro att någon annan ska ro allt i hamn!

Alla behövs! Alla har sin egen uppgift!

Moder Jord ser inga gränser, hon läser inga kartor!

Hon ser Er, hennes barn!

Hon känner Er, utom och innan!

Hon vet att Ni lider och att många av Er inte mår helt bra!

Använd ett sunt förnuft, vettiga regler och solidaritet över alla hav, sjöar, floder, bäckar,

åar, kanaler, älvar.

Det finns ingen tid att spilla, ingen tid att luta sig tillbaka och tro att någon annan

kommer att ro båten åt Er!

Sträck ut en hand över floden, havet och alla de andra vattendragen, alla Ni måste enas om att jobba globalt tillsammans för miljön, för Er Moder, som GER ER ALLT!

Strunta i dessa mångmiljard projekt att flyga ut till andra planeter, lägg pengarna på BARNEN de som ännu inte har mat, vatten, mediciner, de vill lämna henne vår Moder i spillror, full med skräp och svältande barn, för PENGARNA FINNS JU! Pengar saknas inte! BARA VILJAN, och HJÄRTAT!

Ni stirrar er blinda på gränserna! Och på vilka som är innanför och utanför!?

Fråga Er istället vad Ni kan göra tillsammans, oavsett var ni befinner er, Ni står alla med Era fötter i jorden?!

Gränserna är naturliga, där land och där vatten möts.

Ni har sedan många hundratals år ritat upp kartor, och där dragit linjer, och även stridit, krigat för dessa linjer, och separationen ökar.

Oavsett dessa linjer på era kartor, så är ni människor, med två händer, en högerhand och en vänsterhand och valet är ERT!

Vad väljer du att göra med DINA HÄNDER, har med HUR DU ANVÄNDER DITT HJÄRTA!

Sträcker du ut handen till dina systrar och bröder, över vattnen?

Och väljer Du att se Moder Jord som en helhet, EN, och en mamma som nu behöver all hjälp, och att barnen de viktigaste, måste få växa upp i ett TRYGGT samhälle med hjärta och solidaritet oavsett var på planeten de bor!?

Riv alla de gamla kartorna med linjer och gränser och öppna dörren och ditt hjärta och kliv ut på din Moder, känn hennes hjärtslag under dina fotsulor, för hennes kärlek känner inga gränser!

Hon älskar Er alla! Hennes kärlek är gränslös!

Ja det ligger faktiskt i Era händer, Ni väljer vägen och glöm inte att låta hjärtat vara med!”

 

Archangel Michael; Recapturing your joy!

I am Michael and I serve God.
I am an Archangel and I serve you!
You can always call on me!
I have a special group of angels that is very important to me!
And that is the angel ground crew!
Yes there are angels walking on earth right now, and they have been tasked to do so a long time ago, actually they have always been on earth.

I will give you an update on the necessities for an angel on earth;

Every day you benefit from having a quiet moment,
just for you where you embrace yourself and the new day!
Now you give yourself the nourishment, for both body and soul.

An angel also needs to be close to Mother Earth, your holy Mother, there are different ways to be close. If you don’t have the possibility to go out in a forrest, just love a little potted plant. Or a little flower on a lawn, in a park in the middle of a city!

An angel always feels bad about the ego.
An angel is constantly aware of his or hers own ego.
An angel need to relax and feel joy each day, to balance the moodiness that can occur, when he or she is overwieving the ego. An angel need to be focused on being balanced when it comes to this.
Please call on Jesus Christ Sananda, the Master of Joy, he will balance you and he will also aid you to be able to embrace joy each day!

Of course Sananda is not alone, in helping you to recapture your joy! Many archangels will help you naturally! And never forget that angels always works in teams! It is of great importance that you foresee this, that the great gift of joy is yours to recapture. The joy is a living energy and it has always a DNA code, from its origin. You have your joy, and it is yours. Then you go about doing things in your life, you meet people, situations, and sometimes you lose your joy. And yet, it is still there. Even though your joy has been kidnapped, it is still there AND waiting for you to CALL IT BACK to you!

Your joy want to be with you. Your joy LOVES you! You are its creator! Joy always needs to be free, to be able to do its job, spreading joy! So say a prayer and call back your joy! Set your joy FREE! As an angel on earth many of you have lost a lot of joy.

And now I give you this tool, this most important knowledge
TO RECAPTURE YOUR JOY!
You need to use your FREE will!

Say to God, Sananda, Faith, Hope and Love, Grace, that now I need my joy back, please!

You, my angel ground crew, must learn this now, and let this knowledge spread out to all people on earth because it is your birthright, to have your own joy.

I love you,
Archangel Michael

Saturday, 12 May 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Shakti; I love you!

I am Shakti, I am a force of LOVE!
I exist everywhere, in all directions and in all times.
If you make love together with me,
the love making will be holy and very sincere!
I meet the true you and you meet the true me,
the true love is a fire as well as air, water and earth.
You find me when you are clear in your heart
and you truly love Mother Earth, your planet!
Then in our love making you will find that you are
a natural part of the Universe where I come from!
There are no limitations to my love and the search for me is a quest for many of you.

The very essence of love, is the heartfelt devotion to life, to every leaf, to every drop of water, to every seed that lands in the soil, and the beloved seeds will sooner or later start to grow and becoming a flower.
You can feel me in the wind, in the ocean, on the highest mountain and in the deepest valley.

And I know you! Yes! I know all of you!
And I know what you are sad about and I know what makes you happy!
I am always here waiting for you and your desire to meet me.
I am waiting for the storm to settle in your hearts, and the mist to slowly give way for sunshine and light, and a special clarity to make way for the enlightened knowledge that my feminine force of love embraces all and has an important part in the entire Universe.
The balance awaits, and yet it is stabilises more and more for every breath you take, and for each unified heartbeat that humanity have.

And yet you have to go through a re-birth, you have to go through a transformation, letting go of the old paradigm.
It is like the eye of the needle,
it is like a special knowledge,
coming through the eye of the needle, like a red thread, that needs to be pulled through otherwise it is like a tool that has no purpose yet.
Now you actually have the tool, and you also have the red thread,
you just have to realize, what is obvious, the balance between feminine and male energies.

When you love each footstep that you take, and when you love each breath that you make and you hold all treasures from Mother Earth high and close to your heart, and I mean your daily food, water and amenities that SHE provides for you, then you are very near to pull the red thread through the eye of the needle.
When you are thankful for every single bee that pollinates all precious flowers, when you are grateful for every little natural life of Mother Earth that work ambitiously to aid Mother Earth and that also provides fruits, seeds, food and more, to you, then you are also very close to begin to use your tool.
The feminine force is a magical woven flying carpet, and you will also help by getting your red thread ready to weave with and making the carpet even larger and more beautiful.

We all work together making this beautiful carpet larger and larger reaching far out in our great Universe. We are all connected! Every little new thread that is being knotted in, to the big carpet is a work that does not go by unnoticed.
We, the feminine force of love, feel every attempt you make to become a weaver!
We know your work, your special design, your special choice of colors, you are indeed very unique.

Love will set you free, and I will help you and I say
you are on your way
and I know we will soon meet,
and until then
I just have to say once more
I love you,
much more than you will ever know…

/ SHAKTI

Thursday 3 May 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Mother Mary; Mothers of Earth!

I am Mother Mary!
I walk amongst you, at all times!
Mothers carry life, at the right temperature, in the right environment for the sake of the new life soon to be born.
Mothers carry life, within their own life and that is a process of love!
I am no difference, I did the same.Woman of Earth, you have amazing glory around you, and you should know how valuable you are!
Your planet is a great womb itself.
She gives life to many children,  and then when time comes they are birthed and then they start their  life on their own.

I am talking about the seasons.
Every season, spring, summer, fall, and winter ARE CHILDREN OF EARTH.
Then later they develop and they move from home, your planet.
They move out in the Universe and there they find a new home!
There is a great swirl around earth, that moves in a growing spiral, in all different beautiful colors of the seasons that she has.
Every day is a new day.
Every day is newborn!

Please place your hands, palms and fingers together and welcome each new day!
Treat each day as a newborn baby!
With grace, care and love!
When you say your prayer each morning, say your prayer with the intention that each day is newborn!
Please state the ambition of your heart for today and on every new day!
I am there when you say your prayers, and I am also there when you don’t have the time.
I know you are very busy and you do other things!
I am there with you all the time, even if you are occupied with other things!

I just want you to know that every time you say a prayer, you are getting aligned with me, and many angels, as well as heaven and divine realms.
And you can feel us better, clearer each time you say a prayer.
Every day is newborn, like a blank canvas, and you actually need to fill in what your heart feels is important for you, on each new day.

Some think they can say a prayer that will last for a year, a month, a week…but no, it is not so.
A prayer lasts from sunrise to the beginning of the next sunrise.

What is important for you?!
Please pray for what is important to your heart, each morning and
you will find the you will be heard much more.
Your Mother Earth gives you the chance of setting everything straight, 
each new sunrise.
Just by saying a new prayer!

She is dualistic.
Day and night, sun and moon, light and darkness, almost like a rollercoaster she moves and gives you, the children of Earth different settings, moods, opportunities each day and night.

What I now tell you is that through everything goes…
LOVE at all times.
And through all the dualities goes YOU with your LIGHT and LOVE
if you choose to!

And you will discover that there is a good darkness.
In the mothers womb there is a good darkness, there need not be any light other than the childs and mothers own light.
In the womb there is joy, tranquility and also movement and music, rhythm.
Sometimes you are afraid of the dark, and yet in the dark room at night, all bodies glow in the colors of the rainbow. It is the field of your auras, that always glow in the most beautiful colors.
The sun loads upp an energy field every day around you that also last through the night!
The negative dark that I will talk about is when there is no will to learn, and negligence to embrace love and peace!

Carry yourself as you where a little child.
Give yourself tender love and care, as a mother do to her child.
BE your own child!
Embrace yourself!
And then you will feel the Mother’s Love!

When you love yourself and you really treat yourself with nourishing motherly care,
you will be able to do the very same to all around you, as well as your planet,
your dear Mother Earth!
A lot of children have lost their families, and have no Mothers that love them,
a lot of people have no friends or family that care about them!

You can make a great difference!
Just by loving and embracing all of yourself!
I love you forever,
Mother Mary!

Sunday 22 April 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Oberon; I cry when I see you cry!

I am Oberon,
I am a part of this planet.
You call her with many names,
I call her Mother!
Whatever I need, it comes from her.
My Mother, she provides for me!
Her ambition is to provide for you all!
She has no boundaries, no borders, except for those that you make on your own.

The fresh water is supposed to flow, the movement is crucial to the waters health benefits. That is why she has arranged the waters to flow, in different rivers, small or big.
When the water can’t flow, and also when the wind don’t find the barriers in the trees the wind will move in other ways, not very natural ways.
When you choose to cut down a forrest, the wind has no natural place to stop, nowhere to land. The new paths, manmade ways, make her, yours and mine Mother exhausted.
She wants all food to be shared amongst all of you, as well as the water, the clean and LIVING WATER!
As you restrict her, you will find out that you are restricting yourself!
The manmade way of using her, exhausting her, will exhaust yourself!
It all always comes back, to you!

This is an important lesson for you!
And she can hear your weeping, and she weeps too…
because she loves you, unconditionally!
She is waiting for you to awaken to HER, so you can hear her and feel her love!
She will give you very good advise on how to treat her for your own good and for her well being.
She wants you to tap in to her, know her, as you know yourself, she loves you and she knows that you are not feeling good, as long as you don’t know how to treat her good.
She knows about all of your pains, troubles and ailments.
She wants to help you all, individually!
She is waiting for you dear child!
I love you, and my name is Oberon,
and I cry, when I hear you cry.
I am waiting for you, to call upon me,
for I want to see a happy smile on your faces.
I will help teach you about Mother and all of her beautiful remedies.

I love you very much,
Oberon.

Wednesday 11 April 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

 

Mother Mary; I love you dearly!

I love you dearly!
I know of every mile you have walked.
I know of every stone you have bumped into, and I can tell you about every turn your path has taken you.

NOTHING is a coincident. And how can that be? You are here to learn about love and nothing else matters!

In the essence of Love there is JOY!
Joy is a living being!
Joy is incoded with your DNA, the joy that you created!
Joy is a free energy that always needs to fly free. Joy is a dimension of its own!

Negative forces steel joy. And make you sad.
Now the time has come!
A new era is finally here!
The realm of joy will be free now.
Joy can no longer be inprisoned!
Many Lightworkers and many humans have suffered for a long time, as their joy have been kidnapped!

Please start your day with your prayer as usual, now add your hearts wish to recall your joy! Your joy will HEAR your request, as this is your free will! 💚
Your joy loves you and await to hear from you. Your request, your call to your joy, will set it FREE from the kidnappers.

Then you might ask yourself: Did you ever allow your joy to leave you?
The answer is NO!

But there is a force on the opposite side to Goodness and Love and Joy, that have been too strong for over thousands of years and they have feed on fear, sorrow and guilt and more. This have been their food! A whole buffé of sad feelings.
And now finally the joy and love force are about to weigh heavier on the scale and more balance will appear in Your life!

Now it is time to reclame your joy of your heart!
Heaven is closer than ever to being a natural part of Earth, where love joy faith and hope are the powers in charge!
Through all your lifes you will now be able to heal the etheric orbs with the Miracle of Joy!

Each life you lived on earth has its own etheric wheel. Every time you are born into earth these circles find you and complete you! And Joy will now be healed in all your etheric orbs!

Now you are being granted with the abilitiy to heal what needs to be healed!

Just remember it is no quick-fix!
You have to really work on it!

You are a miracle of life
and you are deeply loved!

I am Mother Mary and I am also an Archangel, I am devoted to guide you and I await your call for Joy!

I love you!

Thursday 22 March 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Tomten Samo berättar om sin arbetsgivare!

Jag längtar efter att få berätta för er om mitt liv, vårat liv, oss tomtar! Vi bor på jorden, alldeles bredvid Er. Ni ser oss ibland. Vi rör på oss ganska fort, ni kan då se något som rör sig raskt i ögonvrån. Vi sköter Moder Jord, den stora tomten, den stora marken och vi städar läker och helar henne dagligen. Vi älskar henne, vår runda Moder. För oss finns inga gränser, vi sköter hela henne. Hon är den stora Modern.

Jag heter Samo och jag är en tomte och jag har en familj! Jag har en fru och tre barn! Vi bor i ett hus och jag har ett jobb! Jag älskar min familj, mitt jobb och mitt liv! Jobbet är mitt liv! Solen är min arbetsgivare! Solen ger mig olika mycket jobb! På sommaren får jag mycket att göra! På vintern är det betydligt mindre! Då lagar vi strumpor, vi tillverkar skor, kläder! På sommaren har vi fullt upp, då solen skapar så mycket liv överallt! Vi är många tomtar, och vi hälsar alla till Er! Vi har stor lärdom om livet på jorden, och om hur allt hänger ihop! Flödet i livet är A och O för oss, och det ger en oändlig glädje! Nu ska jag laga mina barns skor! Så jag kanske berättar mer en annan gång!

Hälsningar till Dig, från skogen där jag, Samo bor med min familj!

Saturday 10 February 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith

Sananda; The color of Love!

I am Sananda and I love you!
Some see me as an eagle, others see me as the wind, and you can also see me as anyone you meet in the street!
The etherical element, is as the air and the wind, the very same that you breathe.
The air surrounds you at all times!
The air is a living element, very living! The holy spirit, is there for you always.
When you breathe, you MAKE the air holy, as you are indeed holy!
Know that the air loves you, for every breath that you take! Every breath you take is very precious, and you are a creator of LOVE AIR.
In the air is also water, the beloved water, is also surrounding you at all times. It is a very fine mist, invisible to our eyes most of the time. The water is as the air, an all-surrounding consciousness. If you can communicate with only one drop of water, you can communicate with all waters! It is the same with the air, if you really love each breath you take, you will be able to feel love over all, as you then become omni-present, as I am!

So I say to all my dear friends of Earth, my beloved sisters and brothers I await your love breaths, and we will connect together as the love family as we are! It is actually a RE-UNION I am talking about, a great meeting, long awaited re-bonding meeting, for we are already ONE, in the name of love. Together we create the color of love, the love air, the air that are you!

Just have faith, in yourself and always love all that is you, and believe in your dreams! And know that every breath counts, because it is you, dear friend. Please take your time, dear, you are my family, and I have time, I already walk beside you always,  as I love you with all of my heart!

Sananda

Saturday 10 February 2018
© Kerstin Eriksson – Archangel Faith